E-shop

MERCI Slovakia s.r.o.

MERCI Slovakia s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od apríla roku 1999 a je priamou pokračovateľkou organizačnej zložky MERCI, ktorá bola zriadená brnenskou centrálou MERCI, s.r.o. so vznikom samostatnej Slovenskej republiky.

 

Hlavnou úlohou MERCI Slovakia s.r.o. je poskytovať služby pre slovenské subjekty v plnom rozsahu katalógu, ktorý je pravidelne vydávaný firmou MERCI, s.r.o. v Českej republike. K tomuto účelu je už mnoho rokov zriadená obchodná kancelária v Bratislave na ulici Rožňavská 17. Za posledné roky si služby tejto kancelárie našlo veľa spokojných zákazníkov. Ide o široké spektrum slovenských subjektov z oblasti vedeckej, zdravotníckej, školskej či priemyselnej. Odborní špecialisti poskytujú svoje služby v oblasti sortimentu laboratórneho skla, laboratórnych plastov, chemikálií, laboratórnych pomôcok a spotrebného materiálu, laboratórnych prístrojov všetkého druhu a v neposlednom rade aj v oblasti zariaďovania interiéru laboratórnym nábytkom a digestormi a s tým súvisiacich projekčných prác pre technologické interiéry rôznych typov pracovísk.

 

K lepšej prehľadnosti našich obchodných aktivít uvádzame výber referencií a ukážky z realizácií, ktoré sa v uplynulých 10 rokoch podarilo na území Slovenskej republiky zrealizovať. Medzi uvedenými zákazníkmi nájdete aj špičkové pracovisko ako je Jadrová elektráreň Mochovce, veľa štátnych i súkromných vysokých škôl, privátne i štátne zdravotnícke zariadenia, pre ktoré naša firma realizovala náročné rekonštrukčné práce uhrádzané ako z vlastných rozpočtov, tak i z dotácií súvisiacich s dotačným programom Európskej únie.

 

Obchodníci MERCI Slovakia s.r.o. využívajú v plnej miere skúsenosti a potenciál svojej materskej firmy MERCI, s.r.o. v Českej republike. Presvedčte sa o kvalitách MERCI Slovakia s.r.o. !

 

Pre lepšiu orientáciu môžete použiť odkaz pre priame pripojenie na stránky MERCI s.r.o. » viac na www.merci.cz

Referencie

MEDIREX Servis s.r.o. Holubyho 35, 902 01 Pezinok

Technická univerzita Zvolen T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Onkologický ústav sv. Alžbety Heydukova ul.10, Bratislava

Akadémia vied Bratislava Ústav polymérov
Dúbravská cesta 9, Bratislava

Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, Bratislava

CALMIT Tisovec 980 61 Tisovec

Cherad s.r.o. Farský Mlyn 2, 917 01 Trnava

Bioprovit, s.r.o. Hviezdoslavova 3663/21, 071 01 Michalovce

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská ul.1, 851 06 Bratislava

VUJE a.s. Jaslovské Bohunice

Atómová elektráreň Mochovce 935 39 Mochovce

LABservis, spol.s r.o. Jarmarečná ul.4, Hlohovec

Bioscience – Virologický ústav SAV Dúbravská cesta 9, Bratislava