Referencie

MEDIREX Servis s.r.o. Holubyho 35, 902 01 Pezinok

Technická univerzita Zvolen T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Onkologický ústav sv. Alžbety Heydukova ul.10, Bratislava

Akadémia vied Bratislava Ústav polymérov
Dúbravská cesta 9, Bratislava

Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, Bratislava

CALMIT Tisovec 980 61 Tisovec

Cherad s.r.o. Farský Mlyn 2, 917 01 Trnava

Bioprovit, s.r.o. Hviezdoslavova 3663/21, 071 01 Michalovce

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská ul.1, 851 06 Bratislava

VUJE a.s. Jaslovské Bohunice

Atómová elektráreň Mochovce 935 39 Mochovce

LABservis, spol.s r.o. Jarmarečná ul.4, Hlohovec

Bioscience – Virologický ústav SAV Dúbravská cesta 9, Bratislava